Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 104 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lợi nhận và quyết định đầu tư trong điều kiện không chắc chắn của thị trường: Nghiên cứu thực nghiệm về doanh nghiệp dân doanh ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lê Khương Ninh, Huỳnh Hữu Thọ

Tóm tắt


Lợi nhận và quyết định đầu tư trong điều kiện không chắc chắn của thị trường: Nghiên cứu thực nghiệm về doanh nghiệp dân doanh ở Đồng bằng sông Cửu Long

Toàn văn: PDF