Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 99 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đề xuất bổ sung hai giải pháp về thống nhất kết quả thẩm định giá trị bất động sản

Nguyễn Ngọc Vinh

Tóm tắt


Đề xuất bổ sung hai giải pháp về thống nhất kết quả thẩm định giá trị bất động sản

Toàn văn: PDF