Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 86 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh nghiệm tổ chức giao dịch vàng tài khoản ở các nước và khuyến nghị cho Việt Nam

Hoàng Công Gia Khánh

Tóm tắt


Kinh nghiệm tổ chức giao dịch vàng tài khoản ở các nước và khuyến nghị cho Việt Nam

Toàn văn: PDF