Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 84 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những ngộ nhận thường gặp trong thẩm định giá trị bất động sản ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc Vinh

Tóm tắt


Những ngộ nhận thường gặp trong thẩm định giá trị bất động sản ở Việt Nam

Toàn văn: PDF