Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 75 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đề xuất lựa chọn cổ phiếu thống trị theo lý thuyết Markowitz

Võ Thị Thúy Anh

Tóm tắt


Đề xuất lựa chọn cổ phiếu thống trị theo lý thuyết MarkowitzToàn văn: PDF