Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 73 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lê Khương Ninh, Lâm Thị Bích Ngọc

Tóm tắt


Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ở Đồng bằng sông Cửu Long

Toàn văn: PDF