Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 66 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kế toán công cụ tài chính – Tiếp cận trên quan điểm hệ thống

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt


Kế toán công cụ tài chính – Tiếp cận trên quan điểm hệ thống

Toàn văn: PDF