Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 60 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Võ Thị Thúy Anh, Bùi Thị Lệ

Tóm tắt


Đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Toàn văn: PDF