Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 60 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích các yếu tố quyết định lượng vốn vay tín dụng chính thức của hộ nông dân ở An Giang

Lê Khương Ninh, Phạm Văn Dương

Tóm tắt


Phân tích các yếu tố quyết định lượng vốn vay tín dụng chính thức của hộ nông dân ở An Giang

Toàn văn: PDF