Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 57 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu đối với VN-Index

Võ Thị Thúy Anh, Nguyễn Anh Tùng

Tóm tắt


Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu đối với  VN-Index

Toàn văn: PDF