Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 51 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp phát triển thẻ thanh toán trong siêu thị ở Tp.HCM

Chí Hiếu, Lan Hương, Văn Mạnh, Đông Trung

Tóm tắt


Giải pháp phát triển thẻ thanh toán trong siêu thị ở Tp.HCM

Toàn văn: PDF