Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 43 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy hoạch “treo” và giá đất vùng ven đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long

Lê Khương Ninh

Tóm tắt


Quy hoạch “treo” và giá đất vùng ven đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long

Toàn văn: PDF