Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 24 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tập đoàn kinh tế có thể thành lập ngân hàng thương mại cổ phần?

Lê Thị Ngọc Diệp

Tóm tắt


Tập đoàn kinh tế có thể thành lập ngân hàng thương mại cổ phần?


Toàn văn: PDF