Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 33, S. 4 (2017) ĐẶC TRƯNG NGỮ NGHĨA CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƠN TIẾT HÁN VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Hoàng Anh
 
T. 35, S. 2 (2019) ĐẶC TRƯNG TÍN HIỆU THẨM MĨ CỦA TỤC NGỮ SO SÁNH TIẾNG HÀN CÓ YẾU TỐ CHỈ CON GIÁP Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Yến, Hoàng Thị Hải Anh
 
T. 33, S. 5 (2017) ĐẶC TRƯNG TÍN HIỆU THẨM MĨ TRONG THÀNH NGỮ SO SÁNH TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Yến
 
T. 34, S. 3 (2018) ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA HÀN QUỐC QUA TỤC NGỮ CÓ YẾU TỐ CHỈ CON NGỰA Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Yến
 
T. 33, S. 4 (2017) ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊNH DANH CỦA TÊN GỌI CÁC LOÀI CHIM TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hảo
 
T. 35, S. 2 (2019) ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊCH CA KHÚC VÀ BẢN DỊCH CA KHÚC ANH-VIỆT Tóm tắt   PDF
Đoàn Thúy Quỳnh
 
T. 33, S. 5 (2017) ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC DẠY TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI KHOA QUỐC TẾ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Lưu Quý Khương
 
T. 34, S. 1 (2018) ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG TỪ ĂN UỐNG TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Ngô Minh Nguyệt
 
T. 33, S. 1 (2017) ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA TỔ HỢP V+N TRONG TIẾNG HÁN (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Anh
 
T. 33, S. 1 (2017) ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG AIZUCHI TRONG GIAO TIẾP NHẬT-VIỆT XÉT TỪ QUAN ĐIỂM LÝ THUYẾT LỊCH SỰ Tóm tắt   PDF
Đỗ Hoàng Ngân
 
T. 33, S. 2 (2017) ĐẶC ĐIỂM ĐẦU ĐỀ BÀI VIẾT TRÊN “NHÂN DÂN NHẬT BÁO” TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG DỊCH THUẬT Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thanh Huyền
 
T. 33, S. 4 (2017) ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020 CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KINH NGHIỆM CHÂU Á? Tóm tắt   PDF
Lê Văn Canh, Nguyễn Thị Ngọc
 
T. 35, S. 2 (2019) ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN THỰC TẬP SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF
Hà Lê Kim Anh
 
T. 34, S. 3 (2018) ĐỊNH DANH NHÂN VẬT - MỘT THỦ PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG SÁNG TÁC VĂN HỌC (QUA NGỮ LIỆU “BÁU VẬT CỦA ĐỜI” CỦA MẠC NGÔN) Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Hàm
 
T. 33, S. 5 (2017) ĐỐI CHIẾU Ý NGHĨA ẨN DỤ CỦA HAI TỪ “MẶT TRỜI”, “MẶT TRĂNG” TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Hàm
 
T. 33, S. 2 (2017) ĐỐI CHIẾU DANH NGỮ ĐỨC - VIỆT VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MÔ HÌNH CẤU TRÚC DANH NGỮ THÔNG QUA MỘT BẢN DỊCH TỪ TIẾNG ĐỨC SANG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 
T. 33, S. 4 (2017) ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐẤT NƯỚC HỌC ĐỨC Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thu Trang
 
T. 33, S. 2 (2017) ĐỘNG CƠ HỌC TẬP NGOẠI NGỮ THỨ HAI - TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Lưu Hớn Vũ
 
T. 34, S. 5 (2018) ĐỘNG LỰC HỌC TRONG DỰ ĐOÁN VIỆC SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC HỌC NGOẠI NGỮ CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Bùi Thiện Sao, Dương Thu Mai
 
T. 34, S. 1 (2018) ĐƯỜNG HƯỚNG HÀNH ĐỘNG: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG LÝ THUYẾT MỚI HAY ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP PHÁT TRIỂN NÂNG CAO? Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Thuấn
 
201 - 220 trong số 220 mục << < 4 5 6 7 8 9