Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 33, S. 5 (2017) TRỞ LỰC TỪ MỘT SỐ CHỦ THỂ TRONG HỆ THỐNG QUỐC TẾ TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH BÁ QUYỀN CỦA TRUNG QUỐC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 34, S. 6 (2018) TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI HỌC VÀ NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN - HELLO Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Thạch
 
T. 34, S. 5 (2018) TƯƠNG TÁC NGƯỜI HỌC - NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Thạch
 
T. 33, S. 4 (2017) V.N. VOLOSHINOV VÀ KHỞI ĐẦU CỦA NGỮ DỤNG HỌC Tóm tắt   PDF
Ngô Tự Lập
 
T. 35, S. 3 (2019) VÀI NÉT VỀ NGÔN NGỮ VĂN HÓA VIỆT NAM QUA GÓC NHÌN ĐÔNG NAM Á Tóm tắt   PDF
Trần Trí Dõi
 
T. 35, S. 2 (2019) VẬN DỤNG ĐƯỜNG HƯỚNG THAM GIA TRỰC TIẾP TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Vũ Hải Hà
 
T. 33, S. 2 (2017) VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO BIÊN PHIÊN DỊCH Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Hùng Tiến
 
T. 33, S. 4 (2017) VỀ DỰ BÁO “HẬU TPP”, TRUNG QUỐC HƯỞNG LỢI TỪ SỰ TỔN THẤT CỦA HOA KỲ Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 33, S. 4 (2017) VỀ DỰ BÁO “HẬU TPP”, TRUNG QUỐC HƯỞNG LỢI TỪ SỰ TỔN THẤT CỦA HOA KỲ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 34, S. 6 (2018) VỀ MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC NGÀNH HẢI QUAN, NGOẠI VỤ, DU LỊCH VÀ BIÊN PHÒNG VÙNG BIÊN GIỚI PHÍA BẮC: TỪ THỰC TIỄN ĐẾN CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Việt Hùng
 
T. 33, S. 3 (2017) VỀ VẤN ĐỀ VAY MƯỢN NGÔN NGỮ: LÍ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Tóm tắt   PDF
Phạm Hùng Việt, Lý Toàn Thắng
 
T. 34, S. 1 (2018) VỊ TRÍ KHÔNG GIÁP BIỂN: THÁCH THỨC CHO PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA Tóm tắt   PDF
Dương Trường Phúc, Trương Thị Kim Chuyên
 
T. 35, S. 4 (2019) VIỆC SỬ DỤNG CỤM ĐỘNG TỪ TRONG CÁC ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CAO HỌC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Phan Ngọc Tú, Trần Quốc Thao
 
T. 34, S. 6 (2018) VĂN HỌC TRUNG QUỐC HIỆN ĐẠI NHÌN TỪ SỰ THIẾU VẮNG TRƯỜNG PHÁI HÌNH THỨC NGA Tóm tắt   PDF
Đào Thu Huệ
 
T. 33, S. 5 (2017) VĂN TỰ HÁN VÀ VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG HÔN NHÂN Tóm tắt   PDF
Cầm Tú Tài, Lê Quang Sáng
 
T. 33, S. 6 (2017) WORLD ENGLISHES TỪ CÁI NHÌN TỔNG QUAN VÀ VIỆC XEM XÉT CHÚNG TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hảo, Ngô Đình Phương
 
T. 34, S. 4 (2018) XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC VIỆT NAM THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TỰ CHỦ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Lưu Ly
 
T. 33, S. 1 (2017) XÂY DỰNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO SINH NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC VỀ TÍNH GIÁ TRỊ Tóm tắt   PDF
Dương Thu Mai, Nguyễn Thị Chi, Phạm Thị Thu Hà
 
T. 34, S. 3 (2018) ĐÀO TẠO SONG NGỮ CẤP TIỂU HỌC: GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thúy Nga
 
T. 35, S. 1 (2019) ĐÁNH GIÁ BẢN DỊCH “NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA HUCKLEBERRY FINN - CHƯƠNG XX” THEO MÔ HÌNH CỦA HOUSE Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Diễm Hằng
 
T. 34, S. 2 (2018) ĐÁNH GIÁ BẢN DỊCH BỘ PHIM “RIO” DỰA TRÊN MÔ HÌNH CỦA NEWMARK Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngân
 
T. 35, S. 4 (2019) ĐÁNH GIÁ DỊCH ANH-VIỆT CÁC BIỂU THỨC QUY CHIẾU VỀ NGƯỜI TRONG VĂN HỌC: HÀNH TRÌNH CHUYỂN NGỮ “HARRY POTTER” TỪ ANH SANG VIỆT Tóm tắt   PDF
Triệu Thu Hằng
 
T. 33, S. 1 (2017) ĐÁNH GIÁ LẠI PHONG TRÀO LÀNG MỚI CỦA HÀN QUỐC VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Cao Thị Hải Bắc
 
T. 34, S. 5 (2018) ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: NHỮNG BÀI HỌC ỨNG DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Lệ Hằng
 
T. 34, S. 4 (2018) ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ CỦA CẤU TRÚC “I + KẾT NGÔN GIỮA ĐỘNG TỪ PHI THỰC HỮU TRI NHẬN VÀ PHÓ TỪ TÌNH THÁI NHẬN THỨC” Tóm tắt   PDF
Lưu Quý Khương, Trần Thị Minh Giang
 
176 - 200 trong số 220 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>