Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 34, S. 4 (2018) TÍNH HIỆU QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN LIÊN KẾT VĂN BẢN TRONG VIỆC NÂNG CAO KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF
Bồ Thị Lý
 
T. 33, S. 6 (2017) TÍNH HIỆU QUẢ CỦA QUY TRÌNH RÈN LUYỆN PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG THEO NHÓM TRƯỚC KHI VIẾT CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH TRUNG CẤP Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ánh Tuyết
 
T. 35, S. 3 (2019) TÍNH TỰ CHỦ CỦA NGƯỜI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CƠ HỘI HỌC TẬP TRONG VÀ NGOÀI LỚP HỌC Tóm tắt   PDF
Hoàng Nguyễn Thu Trang
 
T. 35, S. 4 (2019) TÍNH TỰ CHỦ CỦA SINH VIÊN: NHỮNG BIỆN PHÁP GIÁO VIÊN TIẾNG ANH SỬ DỤNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC HỌ GẶP TRONG VIỆC THÚC ĐẨY TÍNH TỰ CHỦ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Lê Văn Tuyên, Huỳnh Thị An
 
T. 35, S. 2 (2019) TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN ĐÀO TẠO NGHỀ SƯ PHẠM NHẰM TÍCH HỢP RÈN KỸ NĂNG BỔ TRỢ CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thắng
 
T. 34, S. 4 (2018) TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ NHẰM HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC CÙNG CỘNG TÁC HỌC TẬP Tóm tắt   PDF
Ngô Công Lem
 
T. 33, S. 5 (2017) TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU TÍNH TỰ CHỦ TRONG HỌC NGOẠI NGỮ Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Hồng Thu
 
T. 33, S. 2 (2017) TỤC NGỮ TIẾNG HÀN CÓ YẾU TỐ CHỈ CON MÈO Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Yến
 
T. 33, S. 4 (2017) TỪ LÝ THUYẾT KIẾN TẠO ĐẾN LÝ THUYẾT KIẾN TẠO XÃ HỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Thuấn
 
T. 34, S. 6 (2018) TỪ MỘT THỬ NGHIỆM - DỰ ÁN DISCOVERY - CHO SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH: GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Lệ Hằng
 
T. 33, S. 3 (2017) TỪ MƯỢN TIẾNG ANH VÀ MỨC ĐỘ VAY MƯỢN TRONG TẠP CHÍ TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Nga
 
T. 34, S. 4 (2018) TEACHING SELVES: IDENTITY, PEDAGOGY, AND TEACHER EDUCATION Tóm tắt   PDF
Phạm Hải Yến
 
T. 35, S. 3 (2019) THÀNH NGỮ TIẾNG ANH CÓ CHỨA TỪ CHỈ CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP VỚI HAI TIỂU THUYẾT TIẾNG ANH VÀ BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT TƯƠNG ĐƯƠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hạnh, Nguyễn Tiến Long
 
T. 34, S. 4 (2018) THÁI ĐỘ CỦA THÍ SINH VỚI HAI BÀI THI NGHE TIẾNG ANH: IELTS VÀ TOEFL iBT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nhân Hòa
 
T. 33, S. 3 (2017) THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN TRONG GIẢNG DẠY MÔN NGHIÊN CỨU ASEAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN NHIỆM VỤ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Anh Thư
 
T. 35, S. 1 (2019) THỰC TIỄN LỒNG GHÉP VĂN HÓA VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH: TRƯỜNG HỢP CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Châu Thị Hoàng Hoa, Trương Viên
 
T. 35, S. 2 (2019) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THÀNH NGỮ TIẾNG HÁN TRONG CÁC BÀI THI VIẾT CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Hiền
 
T. 33, S. 4 (2017) THỰC TRẠNG VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIÊC XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG THUẬT NGỮ Y HỌC PHÁP - VIỆT TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH Y TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hà Giang
 
T. 34, S. 3 (2018) THIẾT LẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN CƠ SỞ CÁC TIÊU CHÍ NGÔN NGỮ CỦA KHUNG THAM CHIẾU NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUNG CHÂU ÂU (CEFR) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Long
 
T. 34, S. 5 (2018) THOẠI DẪN - MỘT BIỆN PHÁP TU TỪ TRONG MƯỜI LẺ MỘT ĐÊM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Thủy
 
T. 33, S. 3 (2017) TIẾNG NÓI CHỐNG LẠI BẤT CÔNG XÃ HỘI TRONG PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN Tóm tắt   PDF
Huỳnh Anh Tuấn
 
T. 34, S. 6 (2018) TIỀM NĂNG CẤU TRÚC THỂ LOẠI TRANG GIỚI THIỆU THÔNG TIN BẰNG TIẾNG ANH CỦA MỘT SỐ CƠ QUAN TỔ CHỨC Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Tâm
 
T. 33, S. 1 (2017) TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG: THÁCH THỨC TRONG QUAN HỆ ASEAN - TRUNG QUỐC NHÌN TỪ CÁCH TIẾP CẬN CỦA TRUNG QUỐC VỀ QUYỀN LỰC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 33, S. 6 (2017) TRỞ LẠI HIỆN TƯỢNG ĐỒNG ÂM Tóm tắt   PDF
Hà Quang Năng
 
T. 35, S. 2 (2019) TRỞ LẠI VẤN ĐỀ THỂ DIỆN VÀ LỊCH SỰ TRONG GIAO TIẾP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang
 
151 - 175 trong số 220 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>