Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 34, S. 3 (2018) PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: ĐỊNH HƯỚNG TỪ BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH? Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Lan
 
T. 34, S. 6 (2018) PHƯƠNG THỨC CHUYỂN DỊCH HÀM Ý TRONG CÂU HỎI TỪ TIẾNG ĐỨC SANG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Lê Thị Bích Thủy
 
T. 33, S. 1 (2017) PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP VỚI ĐỘC GIẢ CỦA CÁC BÀI BÌNH LUẬN BÁO CHÍ VỀ “HỒ SƠ PANAMA” TỪ GÓC NHÌN CỦA THUYẾT ĐÁNH GIÁ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 35, S. 3 (2019) PUBLIC DIPLOMACY AND THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN POLICY IN THE US, SWEDEN AND TURKEY Tóm tắt   PDF
Lê Thị Lý
 
T. 33, S. 2 (2017) QUAN HỆ MỸ-TRUNG DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG DONALD TRUMP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 34, S. 2 (2018) QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH VỀ TỰ CHỦ HỌC TẬP TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Nguyệt Anh
 
T. 33, S. 2 (2017) QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN VỀ THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Huỳnh Anh Tuấn, Đỗ Thị Anh Thư
 
T. 34, S. 5 (2018) QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH: NHỮNG ẢNH HƯỞNG VÀ XEM XÉT TRONG GIÁO DỤC VÀ CHÍNH SÁCH NGOẠI NGỮ NÓI CHUNG Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hảo
 
T. 35, S. 3 (2019) RÀ SOÁT CÁC CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU CHÍ CHẤM MÔN VIẾT TRONG ĐÁNH GIÁ TIẾNG ANH NHƯ NGÔN NGỮ THỨ HAI Tóm tắt   PDF
Dương Thu Mai
 
T. 35, S. 4 (2019) RÚT THẺ ĐỎ PHẠT VIỆC HỌC SINH SỬ DỤNG TIẾNG MẸ ĐẺ TRONG GIỜ HỌC NGOẠI NGỮ CÓ CÔNG BẰNG KHÔNG? CÂU TRẢ LỜI TỪ LÝ THUYẾT VĂN HÓA-XÃ HỘI Tóm tắt   PDF
Lê Văn Canh, Phạm Thị Hằng
 
T. 33, S. 6 (2017) READING IMAGES - THE GRAMMAR OF VISUAL DESIGN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hiếu Thủy
 
T. 34, S. 4 (2018) SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỌC MỞ RỘNG ĐỂ NÂNG CAO VỐN TỪ VỰNG VỀ KINH TẾ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Trương Thị Phượng
 
T. 33, S. 1 (2017) SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ NÓI GÌ VỀ VIỆC TỰ HỌC TIẾNG ANH CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ? Tóm tắt   PDF
Hoàng Nguyễn Thu Trang
 
T. 33, S. 3 (2017) SINH VIÊN THỰC THI QUYỀN LỰC THÔNG QUA NGÔN NGỮ NHƯ THẾ NÀO TRONG PHẢN HỒI KHUYẾT DANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Hương Giang, Vũ Minh Huyền
 
T. 34, S. 6 (2018) SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN: LIỆU CÓ TRÁI VỚI THUẦN PHONG MỸ TỤC VIỆT? Tóm tắt   PDF
Trần Thị Tuyết
 
T. 34, S. 3 (2018) SUY NGHĨ VỀ VIỆC DỊCH TÊN MỘT KHOA ĐÀO TẠO SANG TIẾNG PHÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Quang
 
T. 34, S. 1 (2018) TÁC PHẨM HỒI KÝ "KHÔNG CÓ THẦN THOẠI" CỦA LEE MYUNG BAK VÀ NHỮNG CHIỀU KÍCH HOFSTEDE TRONG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thu Hiền
 
T. 34, S. 1 (2018) TÁC ĐỘNG CỦA MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRONG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI 19 ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC ĐẾN CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 34, S. 2 (2018) TÌM HIỂU KHÓ KHĂN SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH GẶP PHẢI KHI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TIẾNG ANH KỸ THUẬT Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Thao, Dương Mỹ Thẩm
 
T. 34, S. 6 (2018) TÌM HIỂU MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG PHONG TRÀO LÀNG MỚI CỦA HÀN QUỐC DỰA TRÊN HỌC THUYẾT VỀ LOCAL NETWORK GOVERNANCE Tóm tắt   PDF
Trần Hữu Trí
 
T. 34, S. 1 (2018) TÌM HIỂU THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUY LUẬT VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Hiền
 
T. 35, S. 1 (2019) TÌM HIỂU VỀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ BÀI BÁO KHOA HỌC THEO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC BƯỚC Tóm tắt   PDF
Tôn Nữ Mỹ Nhật
 
T. 35, S. 1 (2019) TÌM HIỂU VỀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ BÀI BÁO KHOA HỌC THEO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC BƯỚC Tóm tắt
Tôn Nữ Mỹ Nhật
 
T. 35, S. 1 (2019) TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC HỌC NGHE TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 11 TẠI TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Dương Mỹ Thẩm, Trần Thị Hoàng Trang, Trần Quốc Thao
 
T. 35, S. 4 (2019) TÌNH THÁI NHẬN THỨC TRONG CÁC BÀI TED VỀ GIÁO DỤC Tóm tắt   PDF
Tôn Nữ Mỹ Nhật, Nguyễn Thị Diệu Minh
 
126 - 150 trong số 220 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>