Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 35, S. 1 (2019) NGHIÊN CỨU THỂ LOẠI VĂN BẢN KHOA HỌC: KHẢO SÁT VĂN BẢN KHOA HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN, HỌC VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU SINH VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Michelle J. Evans
 
T. 35, S. 3 (2019) NGHIÊN CỨU THEO THỜI GIAN VỀ VIỆC SỬ DỤNG DANH TỪ HÓA TRONG CÁC BÀI VIẾT CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH (EMI) Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thùy Linh
 
T. 35, S. 3 (2019) NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP TRONG DỊCH Ả RẬP - ANH Tóm tắt   PDF
Al-Kenani Tawffeek Abdou Saeed Mohammed
 
T. 34, S. 5 (2018) NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ RÀO ĐÓN TRONG DIỄN NGÔN HỌC THUẬT THUỘC LĨNH VỰC NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG: TRƯỜNG HỢP CÁC BÀI NGHIÊN CỨU TRONG TẠP CHÍ READING IN A FOREIGN LANGUAGE VÀ ENGLISH LANGUAGE TEACHING Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 33, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TU TỪ TRONG CÁC DIỄN THUYẾT CỦA HILLARY CLINTON THEO QUAN ĐIỂM CHỨC NĂNG HỆ THỐNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Minh Phương
 
T. 33, S. 4 (2017) NGHIÊN CỨU ĐOẢN NGỮ ĐỒNG VỊ DẠNG “DANH TỪ + ĐẠI TỪ” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 33, S. 4 (2017) NHẬN DIỆN CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH KHÚC MẮC TRONG HỘI THOẠI PHIM TIẾNG ANH VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY KỸ NĂNG TƯƠNG TÁC BẰNG LỜI CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH CẤP ĐỘ B2 Tóm tắt
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Minh Hạnh
 
T. 33, S. 4 (2017) NHẬN DIỆN CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH KHÚC MẮC TRONG HỘI THOẠI PHIM TIẾNG ANH VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY KỸ NĂNG TƯƠNG TÁC BẰNG LỜI CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH CẤP ĐỘ B2 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Minh Hạnh
 
T. 33, S. 2 (2017) NHỮNG CHIẾN LƯỢC XIN LỖI BẰNG TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI MĨ VÀ NGƯỜI VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Trang
 
T. 34, S. 3 (2018) NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA ISLAM GIÁO VỀ TÌNH DỤC, HÔN NHÂN VÀ ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Diệu Thúy
 
T. 34, S. 6 (2018) NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI KỲ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM Ở MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hồng
 
T. 34, S. 1 (2018) NHỮNG ĐẶC TRƯNG TRONG SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN AI CẬP YUSUF IDRIS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
T. 35, S. 4 (2019) NHỮNG ĐIỀU SUY NGẪM VỀ CÁC CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP THỂ HIỆN QUA VỞ KỊCH PYGMALION, MỘT TÁC PHẨM TRÀO PHÚNG VỀ PHÉP LỊCH SỰ CỦA NHÀ VĂN G. B. SHAW Tóm tắt   PDF
Đỗ Thu Hương, Nguyễn Việt Kỳ
 
T. 33, S. 2 (2017) NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TIẾNG HÀN - TÌM HIỂU TỪ GÓC ĐỘ CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Đỗ Thúy Hằng, Lã Thị Thanh Mai, Đặng Nguyễn Thùy Dương
 
T. 35, S. 1 (2019) NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA DỰA TRÊN BẢN CHẤT KIẾN TẠO XÃ HỘI CỦA BẢN SẮC RIÊNG VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hòa
 
T. 33, S. 5 (2017) NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA: MỘT MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang
 
T. 33, S. 3 (2017) PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trương Viên
 
T. 35, S. 3 (2019) PHÂN TÍCH DẤU HIỆU DIỄN NGÔN YEAH DƯỚI GÓC ĐỘ CỦA LÝ THUYẾT QUAN YẾU Tóm tắt   PDF
Đàm Hà Thủy
 
T. 34, S. 4 (2018) PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG TU TỪ TRONG TÓM TẮT BÁO CÁO HỘI THẢO NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG - HÀM Ý CHO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH KHOA HỌC Tóm tắt   PDF
Cao Thị Hồng Phương
 
T. 35, S. 4 (2019) PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM CỦA SINGAPORE CHUẨN BỊ CHO NGUỒN NHÂN LỰC TƯƠNG LAI VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh Quyên
 
T. 35, S. 3 (2019) PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH VIỆT NAM TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC QUỐC GIA ASEAN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Vũ Chiến Thắng
 
T. 34, S. 6 (2018) PHÂN TÍCH TÍNH GIÁ TRỊ HAI BÀI KIỂM TRA NGỮ PHÁP – TỪ VỰNG HỌC PHẦN 2A + 2B TẠI KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Bích Thủy
 
T. 33, S. 6 (2017) PHÂN TÍCH ĐA THỨC DIỄN NGÔN TOÁN BẰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO LỨA TUỔI TIỂU HỌC Tóm tắt   PDF
Tôn Nữ Mỹ Nhật
 
T. 33, S. 3 (2017) PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CÚ PHÁP CỦA HƯ TỪ ONLY TRONG TIẾNG ANH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG DỊCH THUẬT CỦA NÓ TRONG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Thao, Nguyễn Văn Mười
 
T. 33, S. 4 (2017) PHỎNG VẤN VỚI VAI TRÒ LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI: CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Du
 
101 - 125 trong số 220 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>