Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 33, S. 1 (2017) KHẢO SÁT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG PHÁP GIAI ĐOẠN 2005-2014 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Quang
 
T. 33, S. 3 (2017) KIẾN TẠO “IDENTITY” QUA HÀI HƯỚC NGÔN TỪ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hòa
 
T. 35, S. 2 (2019) LÀM CHỦ BỘ NÃO - DAVID ROCK (TÁC GIẢ) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hằng Nga
 
T. 33, S. 4 (2017) LUẬN GIẢI SỰ PHÁT TRIỂN NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ "CHẠY" THEO HƯỚNG TRI NHẬN Tóm tắt   PDF
Lâm Quang Đông
 
T. 33, S. 4 (2017) MÔ HÌNH CHỨC NĂNG - DỤNG HỌC TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH VĂN HỌC: TỪ LÝ THUYẾT TỚI THỰC TIỄN ÁP DỤNG Tóm tắt   PDF
Triệu Thu Hằng
 
T. 33, S. 5 (2017) MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH VÀ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI ĐÁNH GIÁ DỊCH ANH - VIỆT Tóm tắt   PDF
Triệu Thu Hằng
 
T. 34, S. 2 (2018) MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC: ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM Tóm tắt   PDF
Võ Thị Kim Anh
 
T. 33, S. 5 (2017) MỐI LIÊN HỆ GIỮA TIÊU ĐỀ VÀ LỜI DẪN TRONG BÁO ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Hương
 
T. 33, S. 3 (2017) MỐI QUAN HỆ QUYỀN LỰC GIỮA BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN: PHÂN TÍCH MỘT BUỔI TƯ VẤN KHÁM BỆNH GIỮA BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN TỪ CÁCH TIẾP CẬN CHỨC NĂNG HỆ THỐNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Nga
 
T. 33, S. 3 (2017) MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI CÁC QUÁ TRÌNH HÀNH VI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc
 
T. 33, S. 4 (2017) MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI VIỆC DẠY TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Lan
 
T. 33, S. 5 (2017) MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỸ NĂNG GHI NHỚ TỪ TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 6 Tóm tắt   PDF
Đào Thị Diệu Linh
 
T. 33, S. 4 (2017) MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA GIỚI TỪ CHỈ NGUYÊN NHÂN, MỤC ĐÍCH TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Thục
 
T. 33, S. 3 (2017) MỤC TIÊU CỦA VIỆT NAM ĐƯA TIẾNG ANH VÀO LÀM NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Nhã
 
T. 34, S. 5 (2018) MODELS OF MENTORING IN LANGUAGE TEACHER EDUCATION Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Xuân Hoa
 
T. 33, S. 6 (2017) NGÔN NGỮ VÀ GIỚI: CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 33, S. 1 (2017) NGỮ ÂM TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI Ở TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC VÀ ĐÀI LOAN: MỘT VÀI ĐIỂM KHÁC BIỆT Tóm tắt   PDF
Trần Thị Kim Loan
 
T. 33, S. 2 (2017) NGỮ NGHĨA GIỚI TỪ TIẾNG ANH - KHUNG CẢNH KHÔNG GIAN, NGHĨA NGHIỆM THÂN VÀ TRI NHẬN Tóm tắt   PDF
Lâm Quang Đông, Nguyễn Minh Hà
 
T. 34, S. 3 (2018) NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH NHÓM TỚI KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 34, S. 2 (2018) NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH TRONG LỚP HỌC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Trần Thị Thanh Nga
 
T. 33, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN DI TIÊU CỰC VỀ PHẠM TRÙ SỐ TRONG DANH TỪ TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF
Phan Thị Ngọc Lệ
 
T. 34, S. 5 (2018) NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA KHUNG NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TIẾNG ANH VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Kim Dung
 
T. 35, S. 3 (2019) NGHIÊN CỨU SỰ ĐÁNH GIÁ VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN VỀ GIAO TIẾP ĐỒNG THỜI QUA TRUNG GIAN MÁY TÍNH ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGÔN NGỮ TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Đặng Trâm Anh
 
T. 34, S. 4 (2018) NGHIÊN CỨU TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BÀI THI VIẾT VSTEP NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
 
T. 34, S. 4 (2018) NGHIÊN CỨU TÍNH GIÁ TRỊ NỘI DUNG CỦA BÀI THI ĐỌC THEO ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH BẬC 3-5 (VSTEP.3-5) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo
 
76 - 100 trong số 220 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>