Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 34, S. 3 (2018) GIAO TIẾP CỦA BÁC SĨ TRONG TƯ VẤN KHÁM BỆNH BẰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT: MỘT SO SÁNH LIÊN NHÂN TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ SỬ DỤNG CHỦ NGỮ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Nga
 
T. 34, S. 1 (2018) GIAO TIẾP CỦA BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN TẠI PHÒNG KHÁM TƯ VẤN - MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI AUSTRALIA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Nga
 
T. 34, S. 1 (2018) GIÁ TRỊ VĂN HÓA: MỘT SỐ HÀM Ý CHO NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ TRÊN CƠ SỞ GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hòa
 
T. 35, S. 1 (2019) GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC VỚI VẤN ĐỀ THAM GIA PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thơm Thơm, Phạm Thị Thanh Thủy
 
T. 34, S. 3 (2018) GIẢI MÃ TIÊU ĐỀ DẠNG CÂU HỎI TRÊN BÁO CHÍ (TRÊN NGỮ LIỆU BÁO TIẾNG NGA) Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Chín
 
T. 33, S. 5 (2017) GIẢNG DẠY MÔN GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC QUA DỰ ÁN: TRƯỜNG HỢP GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA VIỆT - TRUNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đại Cồ Việt
 
T. 34, S. 4 (2018) GIỚI TỪ OVER: NHỮNG KHÍA CẠNH MỚI KHẢ DĨ TỪ THUYẾT KHÁI NIỆM TỪ VỰNG VÀ MÔ HÌNH TRI NHẬN Tóm tắt   PDF
Đỗ Tuấn Long
 
T. 33, S. 5 (2017) HÀM Ý HỘI THOẠI TRONG PHIM KINH ĐIỂN “SPOTLIGHT” Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Ngoạn, Cao Văn Hương
 
T. 33, S. 6 (2017) HÀNH VI NGÔN NGỮ TRONG CÁC HỘI THOẠI TỪ BỘ GIÁO TRÌNH “NEW INTERCHANGE” Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Ngoạn, Nguyễn Thị Ngọc Dung
 
T. 34, S. 5 (2018) HÌNH THỨC CHỮA LỖI BẰNG LỜI NÓI TRONG LỚP HỌC NGOẠI NGỮ: CÁC MÔ HÌNH PHÂN LOẠI Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hạnh, Phạm Xuân Thọ
 
T. 35, S. 2 (2019) HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRƯ BÁT GIỚI TRONG TÁC PHẨM “TÂY DU KÝ” CỦA NGÔ THỪA ÂN Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Hàm
 
T. 33, S. 3 (2017) HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT – PHÁP VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO LIÊN KẾT GIỮA CÁC ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Phan Quang
 
T. 34, S. 5 (2018) HỒI KÝ TỰ THUẬT VỀ CON ĐƯỜNG CHUYÊN MÔN CỦA TÔI Tóm tắt   PDF
Lê Văn Canh
 
T. 33, S. 5 (2017) HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH HỌC TẬP KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN ĐÀO TẠO NGHỀ SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thắng
 
T. 34, S. 2 (2018) HOW WORDS MEAN: LEXICAL CONCEPTS, COGNITIVE MODELS, AND MEANING CONSTRUCTION Tóm tắt   PDF
Đỗ Tuấn Long
 
T. 33, S. 6 (2017) KÌ THỊ GIỚI TÍNH VỀ NGÔN NGỮ TRONG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH: TIẾNG ANH 10, TIẾNG ANH 11 VÀ TIẾNG ANH 12 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Doãn Cảnh
 
T. 34, S. 1 (2018) KẾT CẤU CÂU MANG BỔ NGỮ THỜI LƯỢNG TIẾNG HÁN (ĐỐI CHIẾU VỚI CÁCH BIỂU ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hường
 
T. 33, S. 1 (2017) KẾT QUẢ KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VỀ TÌNH HÌNH VIẾT SAI, VIẾT NHẦM CHỮ HÁN CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Hiền
 
T. 34, S. 3 (2018) KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Tóm tắt   PDF
Lê Hương Hoa
 
T. 35, S. 4 (2019) KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ: SO SÁNH GIỮA BẢNG TỪ VÀ THẺ HÌNH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngọc Yến
 
T. 35, S. 4 (2019) KHẢ NĂNG TỰ ĐIỀU CHỈNH HỌC TẬP (SRL) VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Ngô Công Lem
 
T. 35, S. 1 (2019) KHẢO CỨU VỀ XÁC TRỊ BÀI THI NGÔN NGỮ Tóm tắt   PDF
Đinh Minh Thu
 
T. 34, S. 1 (2018) KHẢO SÁT LỖI BIÊN DỊCH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ BA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Đỗ Thúy Hằng
 
T. 35, S. 3 (2019) KHẢO SÁT QUAN HỆ HAI PHƯƠNG TIỆN HÌNH ẢNH VÀ NGÔN NGỮ TRONG TRUYỆN TRANH TIẾNG ANH DÀNH CHO THIẾU NHI: TRƯỜNG HỢP “CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ” Tóm tắt   PDF
Tôn Nữ Mỹ Nhật, Nguyễn Thị Mi Pha
 
T. 33, S. 2 (2017) KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG CÁC BIỂN HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Diệu Hồng, Trần Thị Long
 
51 - 75 trong số 220 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>