Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 33, S. 1 (2017) CÁC PHƯƠNG THỨC NHẬT HÓA TỪ NGOẠI LAI GỐC TIẾNG ANH TRONG TIẾNG NHẬT (NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGỮ ÂM) Tóm tắt   PDF
Ngô Minh Thủy, Trần Kiều Huế
 
T. 34, S. 3 (2018) CÁC TIÊU ĐỀ BẢN TIN CỦA THỜI BÁO THE NEW YORK TIMES VỀ CUỘC XUNG ĐỘT Ở DẢI GAZA NĂM 2014 Tóm tắt   PDF
Trịnh Hồng Nam
 
T. 33, S. 5 (2017) CÁCH CHUYỂN DỊCH CÁC YẾU TỐ DANH HÓA ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG NHẬT SANG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Trần Thị Minh Phương
 
T. 34, S. 2 (2018) CÁCH SỬ DỤNG MẠO TỪ TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI VIỆT HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quyên
 
T. 34, S. 5 (2018) CÂY CUỘC SỐNG: GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CHIÊM NGHIỆM VỀ QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY Tóm tắt   PDF
Mai Ngọc Khôi
 
T. 33, S. 6 (2017) CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG CÁC CHUYÊN NGÀNH NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI: MỘT KHẢO SÁT SƠ BỘ Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Vân
 
T. 33, S. 3 (2017) CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN TRONG KHÓA HỌC NGÔN NGỮ TẠI ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tóm tắt
Đinh Minh Thu
 
T. 33, S. 3 (2017) CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN TRONG KHÓA HỌC NGÔN NGỮ TẠI ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
Đinh Minh Thu
 
T. 35, S. 2 (2019) CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỪ GÓC NHÌN CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Lan
 
T. 34, S. 1 (2018) CÔNG THỨC NÀO CHO BÀI PHÁT BIỂU THUYẾT PHỤC CỦA CỰU TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA TẠI HÀ NỘI? Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hằng Nga
 
T. 33, S. 1 (2017) CẤU TRÚC NGHĨA BIỂU HIỆN CỦA CÂU VỚI NHÓM VỊ TỪ TRAO/TẶNG (TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT) Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tình
 
T. 34, S. 6 (2018) CỘI NGUỒN LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA VĂN HÓA CỦA ÂM NHẠC, VŨ ĐẠO TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA CỔ ĐIỂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Thục
 
T. 34, S. 5 (2018) CHÍNH SÁCH CỦA ANH ĐỐI VỚI EU: TIẾP CẬN TỪ LÝ THUYẾT HỘI NHẬP HAY LÝ THUYẾT CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI? Tóm tắt   PDF
Chu Thanh Vân
 
T. 34, S. 1 (2018) CHỦ QUAN TÍNH VÀ KHÁCH QUAN TÍNH TRONG HỆ THỐNG XƯNG HÔ VIỆT VÀ ANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang
 
T. 35, S. 2 (2019) CHIẾN LƯỢC KIỀM CHẾ TRUNG QUỐC CỦA MỸ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN QUAN HỆ MỸ-TRUNG NHÌN TỪ CẤP ĐỘ HỆ THỐNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 33, S. 6 (2017) CHIẾN LƯỢC NGÔN TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG BỞI NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ ĐỂ KHAI THOẠI Ở VĂN PHÒNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Hoàng Trà My
 
T. 34, S. 2 (2018) CHIẾN LƯỢC ĐỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT MÔN HỌC BẮT BUỘC VÀ SINH VIÊN SỬ DỤNG TIẾNG ANH NHƯ PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy
 
T. 35, S. 4 (2019) COHESION IN ENGLISH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Hòa
 
T. 33, S. 1 (2017) CON GÀ TRONG NGÔN NGỮ TRUNG - VIỆT Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Hàm
 
T. 33, S. 4 (2017) 目MỤC TRONG TIẾNG HÁN TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Hàm
 
T. 34, S. 6 (2018) DẠY - HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH: ĐỊNH HƯỚNG NHU CẦU NGƯỜI HỌC Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Nhã
 
T. 33, S. 6 (2017) DẠY NGỮ ĐIỆU TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM: XÁC ĐỊNH ÂM TIẾT HẠT NHÂN VÀ CÁC KIỂU NGỮ ĐIỆU Tóm tắt   PDF
Ngô Phương Anh
 
T. 34, S. 5 (2018) DẠY VÀ HỌC NGÔN NGỮ HỌC TIẾNG ANH BẬC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI: NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG 10 NĂM QUA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Tâm
 
T. 34, S. 2 (2018) DỊCH TÊN RIÊNG TRONG VĂN HỌC: TRƯỜNG HỢP DỊCH TÊN RIÊNG TRONG TẬP TRUYỆN HARRY POTTER SANG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Triệu Thu Hằng
 
T. 34, S. 3 (2018) DƯỢC TÍNH CA QUÁT - CUỐN SÁCH QUÝ TRONG GIẢNG DẠY CHỮ HÁN, CHỮ NÔM VÀ NHỮNG TRI THỨC GIÁ TRỊ VỀ Y HỌC TRUYỀN THỐNG Ở NƯỚC TA Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Thanh Mai
 
26 - 50 trong số 220 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>