Chi tiết về Tác giả

Hữu Lộc, Lê

  • T. 35, S. 6 (2019) - NGHIÊN CỨU
    ĐÁNH GIÁ CẢM XÚC THÔNG QUA HÀNH VI BIỂU CẢM CỦA GIÁM KHẢO THE VOICE UK SO VỚI THE VOICE VIETNAM
    Tóm tắt  PDF