Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VÀI NÉT VỀ NGÔN NGỮ VĂN HÓA VIỆT NAM QUA GÓC NHÌN ĐÔNG NAM Á

Trần Trí Dõi

Tóm tắt


Là một quốc gia thuộc vùng Đông Nam Á, Việt Nam đồng thời cũng là một bức tranh thu nhỏ về ngôn ngữ văn hóa của khu vực. Những đặc điểm tiêu biểu nhất về ngôn ngữ văn hóa của nhiều quốc gia Đông Nam Á đều thấy hiện diện ở Việt Nam. Qua mô tả, so sánh và tiếp cận liên ngành, bài viết chỉ ra rằng do vị trí địa lý đặc biệt của Việt Nam, ở đây vẫn có những hiện tượng thể hiện ranh giới về nét khác biệt của ngôn ngữ văn hóa giữa những tiểu vùng khác nhau của Đông Nam Á. Do đó chúng thể hiện Việt Nam như là nơi trung chuyển của sự giao lưu về ngôn ngữ văn hóa giữa phía nam và phía bắc. Nói một cách khác, ở góc nhìn ngôn ngữ văn hóa, Việt Nam được coi như là cửa ngõ của sự tiếp xúc giữa các vùng Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.


Toàn văn: PDF