Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THÀNH NGỮ TIẾNG HÁN TRONG CÁC BÀI THI VIẾT CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

Nguyễn Đình Hiền

Tóm tắt


Thành ngữ là một bộ phận quan trọng trong ngôn ngữ nói chung, và lớp từ vựng tiếng Hán hiện đại nói riêng. Chúng là những cụm từ cố định (thường là bốn chữ) với sắc thái văn viết và được sử dụng rộng rãi từ xưa đến nay. Việc sử dụng thành ngữ giúp nâng cao hiệu quả biểu đạt, làm cho câu văn ngắn gọn, súc tích với ngụ ý sâu sắc, hàm ý sâu xa. Sử dụng thành thạo thành ngữ tiếng Hán không chỉ thể hiện trình độ ngôn ngữ mà còn thể hiện những hiểu biết về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người và xã hội Trung Quốc của người học. Kết quả khảo sát những thành ngữ tiếng Hán được sử dụng trong các bài thi tốt nghiệp môn viết của sinh viên cho thấy sinh viên trước khi ra trường mới chỉ nắm được một số lượng rất ít các thành ngữ tiếng Hán, hiện tượng sử dụng sai thành ngữ là rất phổ biến. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị về phương pháp học thành ngữ giúp sinh viên Việt Nam dễ nắm vững và sử dụng đúng thành ngữ tiếng Hán.

Toàn văn: PDF