Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC HỌC NGHE TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 11 TẠI TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

Dương Mỹ Thẩm, Trần Thị Hoàng Trang, Trần Quốc Thao

Tóm tắt


Nghe hiểu là một trong bốn kỹ năng quan trọng nhất khi học bất kì ngôn ngữ nào. Nó đòi hỏi người học thông thạo cả kiến thức cơ bản và kiến thức ngôn ngữ học. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chiến lược nghe có thể giúp người học ngôn ngữ xử lý được các thông tin khi giao tiếp. Vì thế, nghiên cứu này nhằm tìm hiểu xem học sinh lớp 11 tại Trường THPT Dương Văn Dương có sử dụng các chiến lược nghe trong quá trình học nghe tiếng Anh hay không và sau đó tìm hiểu sâu hơn về mức độ sử dụng các chiến lược nghe. Nghiên cứu sử dụng cả dữ liệu định lượng và định tính. Cụ thể, có 425 học sinh trả lời bảng câu hỏi và sau đó, 20 trong số họ được đề nghị tham gia phỏng vấn bán cấu trúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy các đối tượng nghiên cứu sử dụng các nhóm chiến lược nghe tiếng Anh với mức độ khác nhau và được chia thành 03 nhóm chính: nhóm sử dụng nhiều (gồm chiến lược nhận thức và cảm xúc), nhóm sử dụng vừa phải (gồm chiến lược siêu nhận thức và xã hội) và nhóm sử dụng ít (gồm chiến lược bù đắp và trí nhớ). 

Toàn văn: PDF