Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ NHẰM HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC CÙNG CỘNG TÁC HỌC TẬP

Ngô Công Lem

Tóm tắt


Bài tổng quan nghiên cứu này thảo luận về các nghiên cứu trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ có sử dụng thiết bị công nghệ thông tin di động để tạo cho người học cơ hội cộng tác với nhau trong học tập ngoại ngữ (Mobile Assisted Collaborative Language Learning hay Collaborative MALL), ví dụ: dạy ngoại ngữ với sự hỗ trợ của ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay. Bài báo hướng tới cung cấp kiến thức về: (1) các khung lý thuyết phổ biến trong lĩnh vực nghiên cứu Collaborative MALL; (2) hiệu quả thực tiễn của việc áp dụng Collaborative MALL trong giảng dạy ngoại ngữ; (3) điểm mạnh và thiếu sót của các nghiên cứu trước đây, đặc biệt về phương pháp nghiên cứu; và (4) định hướng nghiên cứu trong tương lai cũng như giá trị về mặt sư phạm - phương pháp giảng dạy rút ra từ các nghiên cứu Collaborative MALL. Kết quả của bài tổng quan cho thấy 3 phương pháp giảng dạy phổ biến được dùng làm lý thuyết nghiên cứu trong lĩnh vực Collaborative MALL là học ngoại ngữ dựa trên trò chơi (game-based learning), học qua hoàn thành các nhiệm vụ (task-based learning) và học dựa vào ngữ cảnh (seamless learning). Lợi ích đã được chứng minh của việc áp dụng Collaborative MALL vào giảng dạy ngoại ngữ bao gồm cải thiện năng lực ngôn ngữ, tạo điều kiện cho người học cộng tác trong quá trình học, cá nhân hóa trải nghiệm học tập, và tăng cường động lực học tập, tính tự học. Một số điểm yếu trong phương pháp nghiên cứu trước đây gồm thiếu nhóm kiểm soát (control group) trong nghiên cứu thực nghiệm (experimental design), thiếu thông tin về hình thức và quá trình đánh giá năng lực của người học. Trong tương lai, cần nhiều hơn các nghiên cứu có chất lượng để khảo sát hiệu quả của các ứng dụng mới trong việc hỗ trợ giảng dạy ngoại ngữ trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.


Toàn văn: PDF