Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THÁI ĐỘ CỦA THÍ SINH VỚI HAI BÀI THI NGHE TIẾNG ANH: IELTS VÀ TOEFL iBT

Nguyễn Thị Nhân Hòa

Tóm tắt


10 phương diện trong nội dung của hai bài thi nghe: IELTS và TOEFL iBT được nghiên cứu từ góc độ đánh giá của thí sinh làm bài thi. Nghiên cứu cho thấy các thí sinh cảm nhận điểm giống nhau giữa hai bài thi này vượt trội hơn so với điểm khác biệt. Điểm khác biệt rõ nhất là thái độ lạc quan hơn của thí sinh với bài thi IELTS so với bài thi TOEFL iBT; thái độ của thí sinh với bài thi cũng chịu tác động mạnh của yếu tố học và luyện thi. Ngoài ra, thái độ của thí sinh với bài thi cũng có mối liện quan chặt chẽ với kết quả bài làm. Một số điểm khác biệt khác tương đối rõ thể hiện trong đánh giá của thí sinh về độ khó của bài thi, từ mới hoặc thuật ngữ chuyên môn trong bài thi và độ quen thuộc của các chủ đề trong bài thi. Thí sinh cho rằng bài nghe của đề thi IELTS đỡ khó hơn, có ít từ mới hơn và chủ đề quen thuộc hơn so với bài thi TOEFL iBT. Thí sinh cũng nhận thấy cách thức thi của bài thi IELTS đỡ thách thức hơn so với bài thi TOEFL iBT mặc dù thí sinh thể hiện sự lựa chọn bài thi phụ thuộc rất nhiều vào trải nghiệm đã được chuẩn bị và luyện thi. 


Toàn văn: PDF