Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢNG DẠY MÔN GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC QUA DỰ ÁN: TRƯỜNG HỢP GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA VIỆT - TRUNG

Nguyễn Đại Cồ Việt

Tóm tắt


Mối quan hệ mật thiết về văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử và những nét tương đồng lớn về văn hóa giữa hai nước dễ gây ra những ngộ nhận về văn hóa hai nước cho người học, từ đó khiến cho việc giảng dạy môn Giao tiếp liên văn hóa ở Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trở nên khó khăn. Trong bài viết này, chúng tôi thử đề xuất một cách tiếp cận đối với môn học Giao tiếp liên văn hóa cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc. Theo đó, ưu tiên nội dung xây dựng ý thức nhận thức và chấp nhận sự đa dạng văn hóa lên trước các mục tiêu khác, và áp dụng phương pháp “dạy học qua dự án” (project-based learning, PBL) vào giảng dạy. Thông qua phương pháp PBL, sinh viên vừa nắm được phương pháp tự khám phá tri thức, vừa thu hoạch được kiến thức từ thực tiễn, trải nghiệm quá trình sáng tạo tri thức. Kiến thức về Giao tiếp liên văn hóa Việt – Trung không chỉ do giáo viên truyền thụ, mà còn được kiến tạo từ trải nghiệm của bản thân sinh viên và các bạn khác trong lớp học.  

Toàn văn: PDF