Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỐI LIÊN HỆ GIỮA TIÊU ĐỀ VÀ LỜI DẪN TRONG BÁO ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH

Nguyễn Thị Thanh Hương

Tóm tắt


Là hai thành phần không thể thiếu và có vai trò quan trọng nhất trong một bài báo tiếng Anh, tiêu đề và lời dẫn có mối liên hệ chặt chẽ không chỉ từ góc độ báo chí mà cả ngôn ngữ. Nếu coi chức năng của tiêu đề là giới thiệu chủ đề của văn bản báo, thì lời dẫn có vai trò không chỉ duy trì mà còn phát triển chủ đề đó thông qua các phương thức từ vựng và ngữ pháp. Mối liên kết duy trì và phát triển chủ đề này được thiết lập nhằm tăng khả năng cung cấp thông tin hỗ trợ của lời dẫn cho tiêu đề để hoàn thành các nhiệm vụ chính: cung cấp thông tin và thu hút độc giả. Nghiên cứu này tiến hành khảo sát 150 bài báo được lựa chọn từ 3 báo điện tử tiếng Anh tiêu biểu như ‘BBC’, ‘The Guardian’ và ‘The Reuters’ để phát hiện tính phổ quát và đặc thù trong phong cách của các báo. Tuy khác nhau về mức độ phát triển chủ đề của tiêu đề các báo và bài báo cụ thể, một loạt các phương thức từ vựng và cú pháp nhằm liên kết duy trì và phát triển chủ đề thường đồng loạt xuất hiện trong một lời dẫn nhằm hỗ trợ lẫn nhau tạo nên mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời giữa hai phần của văn bản báo.  

Toàn văn: PDF