Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TRỞ LỰC TỪ MỘT SỐ CHỦ THỂ TRONG HỆ THỐNG QUỐC TẾ TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH BÁ QUYỀN CỦA TRUNG QUỐC

Nguyễn Ngọc Anh

Tóm tắt


Nghiên cứu trước tiên đề cập đến các nhận định về tham vọng quyền lực của Trung Quốc, tiếp theo đó là phân tích các trở lực đối với Trung Quốc đến từ các chủ thể trong hệ thống quốc tế gồm thể chế, định chế quốc tế, các quốc gia láng giềng và Hoa Kỳ. Nghiên cứu này cho rằng đây là các trở lực không dễ vượt qua vì vẫn còn một chặng đường dài phía trước để Trung Quốc có thể đạt được một quyền lực kết hợp giữa cứng và mềm vượt trội nhằm áp đảo và thuyết phục các chủ thể của các trở lực này.  

Toàn văn: PDF