Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT – PHÁP VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO LIÊN KẾT GIỮA CÁC ĐẠI HỌC

Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Phan Quang

Tóm tắt


Pháp được coi là quốc gia đưa giáo dục đại học hiện đại đến Việt Nam với sự thành lập Đại học Đông Dương năm 1906, trường đại học hiện đại đầu tiên ở Việt Nam. Pháp cũng là đất nước đã đào tạo ra thế hệ giáo sư và nhà quản lý đầu tiên vào nửa đầu thế kỷ XX. Hợp tác giữa hai nước cơ bản thông qua các chương trình đào tạo liên kết và đã liên tục phát triển bất chấp những thăng trầm trong quan hệ giữa hai nước. Vì lẽ đó, bài viết này xem xét từng hệ thống trong
hai hệ thống giáo dục đại học này. Trên cơ sở những đặc điểm, thách thức và thành tựu riêng của chúng, bài viết chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai hệ thống và những ảnh hưởng của giáo dục đại học Pháp đối với giáo dục đại học Việt Nam cũng như vai trò của các chương trình đào tạo liên kết trong hợp tác giữa các đại học ở Việt Nam và Pháp.

Toàn văn: PDF