Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỤC TIÊU CỦA VIỆT NAM ĐƯA TIẾNG ANH VÀO LÀM NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY

Vũ Thị Thanh Nhã

Tóm tắt


Tiếng Anh gần đây được đưa vào sử dụng làm ngôn ngữ giảng dạy (EMI) trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Một câu hỏi đáng quan tâm là lý do tại sao một nước đa phần sử dụng tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt lại quyết định triển khai chương trình học dạy bằng tiếng Anh và
coi đó là một trong những giải pháp cải cách giáo dục quan trọng. Bài viết này nhằm phân tích các tư liệu và bài viết nghiên cứu đã có nhằm tìm hiểu những mục đích khác nhau (kinh tế, chính trị, giáo dục và xã hội) gắn liền với việc mở rộng chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh tại Việt Nam. Hi vọng bài viết sẽ cung cấp cho những nhà hoạch định và thực hiện chính sách hiểu hơn về quá trình EMI nhằm tối ưu hoá lợi ích và tránh những sai lầm có thể xảy ra.

Toàn văn: PDF