Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 29, S. 1 (2018) Nghiên cứu về cảm xúc tiêu cực và hành vi đối phó của khách hàng: Trường hợp ngành kinh doanh dịch vụ nhà hàng Tóm tắt
LÊ NHẬT HẠNH, NGUYỄN HỮU KHÔI
 
T. 29, S. 1 (2018) Phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ năng lượng, phát thải khí CO2 và HDI tại một số quốc gia châu Á Tóm tắt
TRẦN VĂN NGUYỆN, ĐINH HỒNG LINH, TRẦN VĂN QUYẾT
 
T. 29, S. 1 (2018) Tác động của định hướng sáng nghiệp đối với thành quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Một nghiên cứu ở Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN THÀNH LONG, LÊ NGUYỄN HẬU
 
T. 29, S. 1 (2018) Vai trò của yếu tố ảnh hưởng xã hội trong mối quan hệ với niềm tin, thái độ, nhận thức rủi ro đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt
NGUYỄN QUANG THU, LƯU THỊ KIM TUYẾN
 
1 - 4 trong số 4 mục


Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á