Chi tiết về Tác giả

THỊ LAN ANH, ĐỖ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 1 (2019) - BAI BÁO
    Những thành tố của văn hóa toán học cần được rèn luyện và phát triển ở học sinh thông qua dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông
    Tóm tắt  PDF