Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 9 (2017) Cải cách hành chính cấp cơ sở hiện nay tại địa bàn phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Tóm tắt   PDF
ĐỖ MINH HOÀNG
 
S. 3 (2016) Chính phủ điện tử ở Việt Nam: cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THANH BÌNH
 
S. 7 (2016) Chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THANH QUÝ
 
S. 6 (2016) Chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Hà Nội Tóm tắt   PDF
ThS. HOÀNG THỊ VÂN ANH
 
S. 12 (2018) Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ LIÊN
 
S. 11 (2017) Chủ tịch công đoàn cơ sở trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐỨC TĨNH
 
S. 9 (2017) Chuẩn mực xã hội trong doanh nghiệp ở làng nghề Bát Tràng hiện nay Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THÚY NGA
 
S. 10 (2017) Cơ hội và thách thức cho hoạt động đoàn thanh niên trong tiến trình đất nước hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUỐC VIỆT
 
S. 5 (2016) Cơ hội, thách thức và các vấn đề cần giải quyết về lao động, tổ chức Công đoàn khi Việt Nam ký kết hiệp định TPP Tóm tắt   PDF
TS. VŨ THỊ LOAN
 
S. 7 (2016) Dịch vụ trong kinh doanh thương mại Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
 
S. 5 (2016) Dư luận xã hội về mất an toàn thực phẩm hiện nay Tóm tắt   PDF
ĐẶNG THỊ SEN
 
S. 12 (2018) Giáo dục đại học với Cách mạng công nghiệp 4.0 và những đề xuất cho chiến lược đào tạo của trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐỮC TUẤN
 
S. 10 (2017) Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HẢI HOÀNG, ĐINH THỊ THU TRANG
 
S. 2 (2015) Giáo dục đại học Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
TS NGUYỄN THỊ KIM THOA
 
S. 10 (2017) Giáo dục đạo đức cho trẻ vị thành niên trong gia đình ở nông thôn tại xã Mỹ Hưng - Mỹ Lộc - Nam Định Tóm tắt   PDF
NGỌC THỊ LƯU
 
S. 5 (2016) Giải pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS. ĐINH THỊ HÒA
 
S. 7 (2016) Giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
HÀ VĂN SỸ, NGUYỄN THỊ THU HIỀN
 
S. 12 (2018) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công đoàn góp phần nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
 
S. 11 (2017) Giải pháp tăng cường tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội của công nhân trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
DƯƠNG DUY ĐẠT
 
S. 10 (2017) Giảng dạy các chuyên đề phòng, chống tham nhũng trong môn học nhà nước và pháp luật tại các nhà trường quân đội hiện nay Tóm tắt   PDF
DƯƠNG VĂN ĐẠI
 
S. 9 (2017) Giới thiệu xã hội học Mác – Lênin Tóm tắt   PDF
PHẠM XUÂN HẢO
 
S. 9 (2017) Hành vi lêch chuẩn khi sử dụng mạng xã hội của thanh niên – tiếp cận từ góc độ chức năng luận Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA
 
S. 6 (2016) Hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên năm thứ nhất trong trường đại học Tóm tắt   PDF
ThS ĐỖ AN LỰC
 
S. 2 (2015) Hệ thống chính sách giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực dân tộc ít người qua các thời kỳ Tóm tắt   PDF
TS TRẦN THỊ BÍCH HẰNG
 
S. 7 (2016) Hồ Chí Minh - người sáng lập và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 
26 - 50 trong số 214 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>