Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 73 (2009) DYNAMIC COUPLING METRICS FOR SERVICE –ORIENTED SOFTWARE Tóm tắt   PDF
Pham Thi Quynh, Huynh Quyet Thang
 
S. 72 (2009) ETHANOL PRODUCTION BY EFFECTIVE MICROORGANISM (M1) ISOLATED FROM SUGAR CANE FACTORY UNDER NON-STERILIZED CONDITION Tóm tắt   PDF
Monrodee Chaowarat, Sumonwan Chumchuer
 
S. 73 (2009) GENERAL CALCULATION OF I.C. ENGINE LUBRICATION SYSTEM Tóm tắt   PDF
Pham Minh Tuan, Nguyen Van Tuan
 
S. 71 (2009) GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN CỰC TIỂU HOÁ ĐỘ TRỄ Tóm tắt   PDF
Ban Hà Bằng, Nguyễn Đức Nghĩa
 
S. 70 (2009) GIẢI THUẬT ĐIỀU CHẾ VÉC-TƠ KHÔNG GIAN CẢI TIẾN CHO BỘ NGHỊCH LƯU BA PHA BỐN KHÓA TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP TỤ KHÂU DC KHÔNG CÂN BẰNG Tóm tắt   PDF
Phan Quốc Dũng, Lê Đình Khoa, Lê Minh Phương, Huỳnh Tấn Thành
 
S. 74 (2009) GINSENOSIDE RG1 VÀ L-TRYPTOPHAN TỪ CÂY LƯỢC VÀNG (CALLISIA FRAGRANS) Tóm tắt   PDF
Trần Thu Hương, Lê Huyền Trâm, Trần Thượng Quảng, Trần Thị Minh, Phan VĂn Kiệm, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Đức Cường
 
S. 73 (2009) GRAY LEVEL CO-OCCURRENCE MATRIX APPLICATION IN DETECTION OF ABNORMALITIES ON MAMMOGRAMS Tóm tắt   PDF
Nguyen Thai Ha, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Manh Hung, Doan Dinh Nhan
 
S. 71 (2009) HẠN CHẾ QUÁ ĐIỆN ÁP THAO TÁC CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN CAO ÁP BẰNG CHỐNG SÉT VAN ĐƯỜNG DÂY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Tường, Trần Văn Tớp
 
S. 74 (2009) HỆ SỐ TRAO ĐỔI NHIỆT THỂ TÍCH TRONG THIẾT BỊ SẤY PHUN ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM GIÀU ĐƯỜNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Quang, ĐẶng Quốc Phú, Nguyễn Tiến Quang, Trần VĂn Vang
 
S. 74 (2009) HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BÁM QUĨ ĐẠO CHO ROBOT HÀN TỰ HÀNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Tiến, Bùi Văn Hạnh, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Thị Liên Anh
 
S. 74 (2009) HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ MEN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ DÙNG BIẾN TẦN KIỂU MA TRẬN Tóm tắt   PDF
Bùi Quốc Khánh, Trần Trọng Minh, Phạm Văn Bách
 
S. 73 (2009) IMPACTS OF GASOHOL E5 AND E10 ON PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS OF IN-USED MOTORCYCLE AND CAR: A CASE STUDY IN VIETNAM Tóm tắt   PDF
Le Anh Tuan, Pham Minh Tuan
 
S. 72 (2009) INFLUENCE OF AERATION TIME ON FERMENTATION PERFORMANCE OF THE IMMOBILIZED YEAST IN HIGH GRAVITY BREWING Tóm tắt   PDF
Tran Quoc Hien, Le Van Viet Man, Hoang Kim Anh
 
S. 72 (2009) INFLUENCE OF COMPOSITION AND PROCESSING MODE ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POWDER MATERIALS Tóm tắt   PDF
X. I Bogodukhov, Nguyen Hoang Linh, N. A Xeverukhina
 
S. 73 (2009) INTERGRATION OF THE IMS CORE AND THE IP PBX: A CASE STUDY Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyen Tai Hung, Nguyen Huu Thanh, Tran Thi Ngoc Lan
 
S. 72 (2009) INVESTIGATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID TRANSITION METALS Tóm tắt   PDF
Le Hoang Anh, Do Phuong Lien
 
S. 73 (2009) ITERATIVE RECEIVER DESIGN FOR SINGLE CARRIER CYCLIC PREFIX WITH CYCLIC DELAY DIVERSITY Tóm tắt   PDF
Pham Van Binh, H. Pham
 
S. 74 (2009) KHẢO SÁT HIỆU QUẢ VI GÓI VI KHUẨN LACTOBACILLUS BULGARICUS NHẮM NÂNG CAO HOẠT TÍNH PROBIOTIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Bích Huệ
 
S. 71 (2009) KHẢO SÁT NĂNG LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ KHI CẤP ĐIỆN TỪ BIẾN TẦN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Khanh, Bùi Đình Tiếu, Trần Văn Thịnh
 
S. 72 (2009) LOCAL STRUCTURE AND DYNAMICS PROPERTY OF LIQUID Li2O.xSiO2 Tóm tắt   PDF
Nguyen Thu Nhan, Pham Khac Hung, Do Tran Cat
 
S. 71 (2009) LƯU LƯỢNG TRONG MẠNG FMC VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG TRONG VIỆC ĐỊNH TUYẾN QoS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trung Kiên
 
S. 71 (2009) MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY BẰNG SỨC GIÓ Ở BÌNH ĐỊNH ĐẾN LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB - SIMULINK Tóm tắt   PDF
Bùi Đình Tiếu, Trần Văn Thịnh, Nguyễn Duy Khiêm
 
S. 70 (2009) MÔ PHỎNG CẢM BIẾN GIA TỐC ÁP ĐIỆN TRỞ BA BẬC TỰ DO Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Minh, Trịnh Quang Thông
 
S. 71 (2009) MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẾ ĐỘ CẮT VÀ TUỔI BỀN CỦA DAO PHAY CẦU PHỦ TiAlN KHI GIA CÔNG THÉP Cr12MoV QUA TÔI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Tuấn
 
S. 74 (2009) MỘT MÔ HÌNH MỚI CỦA CƠ CẤU RUNG VA ĐẬP RLC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đăng Hào, Lê Xuân Hưng, La Ngọc Tuấn
 
26 - 50 trong số 107 mục << < 1 2 3 4 5 > >> 


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980